Nieuwjaarsduik en – receptie op zondagochtend 12 januari 2014! 

Beste Nautilianen,

Hierbij nodig ik jullie – namens het bestuur – van harte uit voor de Nieuwjaarsduik en – receptie op zondagochtend 12 januari a.s. op het nieuwe DC. Vanaf 10.00 uur wordt er gedoken en om ca. 11.30 uur heffen we het glas op het nieuwe verenigingsjaar met – daar ga ik vanuit – vanzelfsprekend vele leuke clubactiviteiten.

Namens het bestuur,

alvast een goede jaarwisseling èn tot zondag 12 januari 2014!!

Groeten, Paul van den Heuvel

Op zaterdag 30 november vindt er een groot evenement plaats voor het Reumafonds bij Inn Style. Voor dit evenement word gebruik gemaakt van meerdere zalen in het nieuwe pand, waaronder het Leisurecafé. Dit betekent dat wij voor cateringverzorging zullen uitwijken naar de Foyer in het huidige pand (Inn Style 2.0). De kleedkamers en vulstation zijn uiteraard wel toegankelijk.

Momenteel is het bestuur samen met Lakediving en Gejo in overleg met Outdoorinn om o.a. de duikmogelijkheden tijdens de wintermaanden met elkaar te bespreken. We houden jullie vanzelfsprekend van de resultaten van dit overleg op de hoogte. Vooruitlopend op het resultaat kan ik jullie vast melden dat we zaterdag 23 (11.00 – 16.00 uur) - en zondag 24 november a.s. (10.00 – 13.00 uur) op het nieuwe Duikcentrum terecht kunnen. Maak er gebruik van!

Beste Nautilianen,

Hierbij een bericht om jullie op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Op dinsdagavond 5 november jl. hebben we samen met Lakediving en Gejo met OutdoorInn overlegd. Gesproken is over de ervaringen tot op heden, het doorduiken in de winter, het nieuwe onderkomen, de kosten 2013 en 2014 en de verwachtingen over en weer voor de toekomst. Onderstaand ga ik op enkele – voor nu – relevante punten nader in.

Doorduiken gedurende de winter: Zoals bekend is het aantal duikers in de winterperiode beperkt maar de echte ‘die-hards onder ons’ willen graag het hele jaar onderwater kunnen en het liefst op de zondagochtend. OutdoorInn heeft ons voorgesteld om het nieuwe onderkomen – het nieuwe DC – de komende maanden voor ons open te stellen op de zaterdag van 11.00 – 16.00 uur. Laat duidelijk zijn, het is een voorstel. Vandaag hebben we het in het bestuur besproken en geconstateerd dat een tegenvoorstel – wat ons betreft – is: Maak het winterduiken op zowel de zaterdagochtend als zondagochtend van 10.00 – 13.00 uur mogelijk voor de drie verenigingen. Per slot van rekening heeft Nautilus de dinsdagavond reeds – tijdelijk - ingeleverd en niet iedereen is op de zaterdag in de gelegenheid, vandaar. Concreet houdt dit in dat we met de andere verenigingen hier nog over overleggen en daarna met OutdoorInn tot een definitief besluit komen. Tot dat er iets anders voor het winterduiken wordt afgesproken is het DC dus op de zaterdag van 11.00 – 13.00 uur ook voor Nautilus beschikbaar.

Overleg Lakediving en Gejo: Op donderdagavond 14 november a.s. hebben we met elkaar weer overleg. Het winterduiken komt natuurlijk aan bod en gesproken wordt over de praktische zaken die we met elkaar op het nieuwe DC moeten regelen en afstemmen, zoals het gebruik en het beheer van de onderwaterobjecten, het afstemmen van de (veiligheids-) procedures, het gebruik van – en de plaats van de boot en de duikvlag, het zuurstofkoffer, het afstemmen van de oppervlaktecoördinator, hoe om te gaan met gastduikers en meer praktische punten. Hebben jullie punten zie we in dit overleg moeten meenemen, laat het ons dan s.v.p. per mail weten.

Ingelaste ALV Nautilus: Om jullie goed aangesloten te houden op de lopende zaken hebben we het voornemen om op zondag 8 december a.s. op het DC een ingelaste ALV te beleggen. Of het deze datum wordt, is nu nog niet zeker. Houd je mail in de gaten, we berichten het zodra de datum en locatie vastgelegd zijn.

Overleg OutdoorInn: Op dinsdagavond 10 december a.s. vindt het vervolgoverleg met OutdoorInn plaats. Natuurlijk proberen we het winterduiken vóór deze datum goed geregeld te krijgen. De opmerkingen en suggesties die door jullie tijdens de ingelaste ALV worden gemeld worden natuurlijk ingebracht en de afspraken voor 2014 worden dan gemaakt en bekrachtigd.

Twee zwembaduurtjes: Ons bekende zwembaduurtje op de woensdagavond van 21.30 – 22.30 uur in de Kwakel wordt de laatste tijd beter bezocht. Degenen die komen willen zelfs gezamenlijk aan hun conditie werken en Pieter heeft aangegeven om op gezette tijden persluchttrainingen en – oefeningen te willen geven. Reden te meer om op de woensdagavond weer eens te komen zwemmen! Wat houdt je tegen, het late tijdstip, de TV? Nee toch? Kom van de bank en zwem en oefen mee! Zoals je weet kunnen we op de vrijdagavond ook om 21.30 uur ook in De Hommel terecht. Met Gejo hebben we enige tijd terug de afspraak gemaakt om van elkaars zwembaduurtje gebruik te maken. Je kunt dus twee uur aan je duikvaardigheid en aan je conditie werken, maak er gebruik van!

Voor dit moment tot slot: Wij constateren – het bestuur - dat we als Nautilus al geruime tijd in een ‘te rommelige’ situatie zitten. We zijn het bestuur van een duikvereniging, maar zijn eigenlijk alleen maar met vervelende regelzaken bezig. Het wordt – wat ons betreft - tijd dat we ons weer bezig kunnen gaan houden met het (mede-) organiseren van duikevenementen. Nu het DC nagenoeg gereed is willen we zo snel mogelijk naar een situatie met ‘lekker duiken’ op onze stek. Het streven van het bestuur is daarop gericht.

Tot snel,

namens het bestuur van Duikteam Nautilus,

Groeten,

Paul van den Heuvel,

Het is september en dus kan er weer gezwommen ( getraind ) worden in de Kwakel.

Iedere woensdag van 21.30 tot 22.30u is een ieder welkom.

Pagina 5 van 7

Kalender

Geen gebeurtenissen gevonden

Inloggen