HISTORIE NAUTILUS


In 1961, toen een huishoudelijk reglement en statuten waren geredigeerd, werd de club (15 leden) op 1 mei geïnstalleerd onder de naam "Duikteam Nautilus" en koninklijk goedgekeurd. "Still going strong" bestond Nautilus in 1962 al uit 30 leden, trainde sinds kort in het splinternieuwe zwembad Den Hommel en bouwde aan zijn sociale positie.

Vrijdag 2 september 1962 doken Piet Frankhuisen en Jan Petrus op verzoek van de Utrechtse Politie in het vieze en zwarte water van de Oude Gracht nabij de Vismarkt. De 16-jarig Dorothé Zwiep had haar nogal dure bril tijdens een wilde beweging in het water gezwiept. Al na ongeveer 10 minuten kwamen Piet en Jan boven, triomfantelijk met de bril boven hun hoofd. De eerste van een lange reeks hulpvaardige duiken door Duikteam Nautilus was gemaakt. "Zelfbeheersing leer je van het duiken en wie kan dat eigenlijk niet gebruiken", waren de woorden van de heer P.J. van Doorn, secretaris van Duikteam Nautilus, op maandag 4 maart in het N.U.D. In 1963 was Nautilus eveneens in het nieuws. In het damesblad "Eva" van 3 mei werd met een uitgebreid artikel geschreven over Duikteam Nautilus, ter ere van mej. Milly Hahmann (tegenwoordig mw. Snijders) en mevrouw Petrus, die beiden hun A-brevet (tegenwoordig 1*) haalden. Het aantal leden van Nautilus bedroeg in 1963 ongeveer 40 en het ledenbestand groeide elk jaar. Hoewel er in de jaren tussen 1963 en 1966 voldoende activiteiten waren vinden we Nautilus pas in 1966 weer in het nieuws. Op 22 augustus 1966 schrijft "Centrum" over de eerste Nautilusduik in de Waddenzee. Het gemiste (door te sterke stroming) duikdoel van Nautilus was het wrak van een Duits bevoorradingsschip dat in de oorlog door de Engelsen was getorpedeerd. Nautilus, toen met 82 leden en nog steeds groeiend, heeft sindsdien met wisselend succes doch met altijd aanwezig enthousiasme en plezier meerdere duikexpedities in Noord- en Waddenzee georganiseerd. Ook in 1966 vermelden de kronieken onderwaterhockey en kerstballen opduiken. In een uitgebreid artikel schrijft "Centrum": "Het is niet overdreven Duikteam Nautilus de beste Nederlandse duikclub te noemen". In januari 1967 gebruikt het "Vrije Volk" een gehele pagina om te schrijven over het bestaan, de activiteiten en de "goede naam in het gehele land" van Nautilus.

1968: Nautilus, nu met ± 100 leden, duikt maar door en ontvangt op 12 augustus van de Utrechtse politie een zuurstofkoffer en een beademingspomp, uit dank voor de onmiddellijke hulp, steeds als deze door de politie werd verzocht. "Duikers zijn enthousiastelingen" is een eufemistische benaming voor de fanatici die ze werkelijk zijn. Als ze maar de lucht vermoeden van duikmogelijkheden, komen ze al van heinde en ver. In die sfeer klinkt het ook minder vreemd dat ze zelfs bereid zijn om een (duik)rol te spelen in experimenteel theaterspel. Op 28 december 1968 speelde Nautilus de duikrol in "Totaal Tejaater", een ludiek studentenspel in de Oude Gracht, waarin een dikke laag schuimende substantie op het water was gespoten. In 1969 liep het ledenaantal op naar 120. Er waren vele activiteiten, waaronder wedstrijden in de Maarsseveense Plassen en het Pinksterkamp in Ouwerkerk. De belangstelling voor de duiksport groeit, ook in 1970. Nautilus geeft enkele duikdemonstraties in de Maarsseveense Plassen. Ook dat jaar komt Nautilus meerdere malen in actie op verzoek van de politie. Op 1 mei 1971 bestaat "Duikteam Nautilus" 10 jaar en heeft dan ruim 150 leden.

In de zeventiger jaren is Nautilus nog steeds erg actief. Veel evenementen keren inmiddels jaarlijks terug. Zo zijn er de Onderwater oriëntatiewedstrijden, het Lange-Afstand-Zwemmen, de Noordzeeduik, Paaseierenduik, avonden georganiseerd door de Biologische Werkgroep, Het Pinksterkamp, Feestavonden. Kortom te veel om op te noemen.

Nautilus groeit nog steeds en inmiddels groeit de behoefte naar een eigen clubhuis. Op 29 oktober 1977 is het dan zover! Het "Duikcentrum Maarsseveense Plassen" wordt geopend. Aan deze opening gingen drie jaar van voorbereiding en twee jaar van noeste arbeid vooraf. Reeds vele jaren geleden verwierf "Duikteam Nautilus" het recht om te duiken in de Maarsseveense Plassen. Een recht dat men verkreeg als dank voor de vele arbeid die haar leden hadden verricht voor politie en brandweer bij verdrinkingen en andere ongevallen.

In het begin van de zeventiger jaren toen de duiksport een grotere vlucht ging nemen, ontstonden in de naaste omgeving van de Plassen ook andere duikverenigingen. Een daarvan was de Gooische Onderwatersport Vereniging die aanvankelijk als gast van Nautilus op Maarsseveen kwam duiken maar later eigen rechten verkreeg. Hoewel men elkaar in eerste instantie argwanend bekeek kwam het in 1975 tot besprekingen tussen beide verenigingsbesturen over een verder gezamenlijk gebruik van de plas en over de bouw van een onderkomen aan de plas voor de leden van beide verenigingen. Na vele veranderingen werd besloten een Stichting in het leven te roepen die zowel de belangen van de leden van de Gooische Onderwatersport Vereniging en van Nautilus als van de gehele Nederlandse Onderwatersport zou kunnen behartigen. En zo toog men op 29-11-1975 naar notaris J. Klein Molenkamp te Hilversum waar de akte werd verleden tot oprichting van de "Stichting Duikcentrum Maarsseveense Plassen". In het Stichtingsbestuur namen plaats twee leden van "Duikteam Nautilus", twee leden van de "Gooische Onderwatersport Vereniging" en een vertegenwoordiger van de "Nederlandse Onderwatersport Vereniging" en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Onderwatersport Bond. In zeer nauwe en goede samenwerking met de Stichting Plassengebied Maarsseveen, die namens de gemeenten Utrecht en Maarssen het beheer over de plassen voert, kon een plaats worden gevonden waar een onderkomen kon worden gebouwd. Het grootste probleem vormde uiteraard de financiën. Via verschillende acties binnen de beide verenigingen en dankzij een aantrekkelijke lening van een bevriende bank kon men uit eigen middelen de bouw financieren. In Bussum kon men een houten noodschool aankopen met de daarbij behorende verwarmingsinstallatie. Maar tussen de aankoop van een lokaliteit en de overbrenging en wederopbouw ligt een wereld van verschil. De realisatie van het duikcentrum zou nooit zijn geslaagd indien niet zeer vele leden van de beide verenigingen zich met hart en ziel, maar ook met geld en materialen hiervoor hadden ingezet. Maar ook van buiten de verenigingen kwam er veel medewerking. Meer dan een jaar lang werd er ieder weekend plus nog enige avonden per week gewerkt aan de opbouw, inrichting en verfraaiing van het duikonderkomen. Meer dan 10.000 manuren die geheel pro-deo door de leden van Nautilus en de G.O.V. werden opgebracht onder de bezielende leiding van Max Hillesum, de toenmalige voorzitter van de Stichting.

De voormalige noodschool onderging een volledige metamorfose. Kreeg douches, gescheiden kleedlokaal voor dames en heren (hetgeen door velen wordt betreurd), een aparte aanbouw van een grote compressor die voor het vullen van de flessen kan zorgen en het hoofdlokaal dat gebruikt kan worden voor instructies, vergaderingen, duikbesprekingen en natuurlijk een bar voor de sociale contacten.

Voor hun grote verdiensten bij het tot stand komen van het Duikcentrum, werden Max Hillesum (toen voorzitter S.D.M.P.) en Otto Jager (scheidend directeur van het Maarsseveense Plassengebied) bij de opening benoemd tot erelid van Duikteam Nautilus. Het nieuwe onderkomen, dat landelijk al snel bekend en beroemd was, deed het ledental van Nautilus flink groeien.

Zo groot was het aanbod zelfs, dat moest worden overgegaan tot een beperken van het aantal nieuw toe te laten leden om te voorkomen dat men tijdens de opleiding elkaar zou verdringen in het water. 1979 spande wat dat betreft de kroon: maar liefst 40 nieuwe leden begonnen aan de opleiding. De 80-er jaren worden gekenmerkt door een ledental van rond de 170 mensen. In de 90-er jaren steeg het ledenaantal tot boven de 200. Hoewel er de laatste jaren een groot aantal verenigingen en opleidingen bijgekomen zijn, hopen we in de toekomst rond dit aantal te kunnen blijven.

In 1987 is het onderkomen aan de Maarsseveense Plassen al enige jaren aan vervanging toe, maar pas dan wordt bekend dat het nieuwe Duikcentrum er gaat komen! Wederom wordt er een gebouwtje aangekocht, groter en mooier dan het eerste. Het zal tot begin 1988 duren voordat het nieuwe en huidige Duikcentrum optimaal gaat functioneren, waar vandaag de dag ruim 9 verschillende verenigingen uit de regio hun clubduiken maken. Met dit huidige Duikcentrum en de inzet van de leden met betrekking tot het ontplooien van activiteiten, zal "Nautilus" ook de komende jaren een bloeiende vereniging blijven.

Kalender

Geen gebeurtenissen gevonden

Inloggen